KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz. 

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak OGEM tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Siz değerli katılımcımızdan düzenlenen etkinlikler kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kurum’un organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam ve tanıtım süreçlerinin yönetimi, faaliyetlerimizi destekleyen iş ortaklarının desteklerinin tanıtımı, atölye faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak kurumumuzun ve sponsorlarımız (İBB, Medya AŞ) tarafından işlenmektedir. 

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz? Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca kurumumuz tarafından siz değerli üyelerimizden alınacak açık rızaya dayanılarak fiziki ve/veya elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. 

ç) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri 

Siz değerli katılımcımızdan bu form kapsamında aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 ● Kimlik Bilgisi: İsim, soyisim,yaş,

İletişim: Email , Cep Telefonu

● “Neden bu atölyeye katılmak istiyorsun?” yanıtının içeriğinde yer alabilecek bilgiler ● Diğer: Başvuru Formu içeriğinde yer verebileceğiniz bilgiler, “Kendi bilgisayarımı/laptobumu getirebilirim.” sorusuna vereceğiniz yanıt 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği İşbu aydınlatma metninin (ç) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek kişiler ve özel hukuk kişileri, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçilere aktarılabilcektir. 

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kurumumuzun Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 7 Sütlüce, Beyoğlu, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya elektronik posta adresi üzerinden bilgi@ogem.istanbul e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

Scroll to top